แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

Admin

02/08/2020

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1-2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Admin

02/08/2020
1 2