ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เปิดรับสมัครเด็กเล็กใหม่ปีการศึกษา 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดุซงญอเปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-4 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 พ.ค. 2564
ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดุซงญอ ***(รับจำนวนจำกัด)***
รีบๆกันมาสมัครน่ะค่ะ

Admin

03/03/2021
1 2 3