ศูนย์ Local Quarantine COVID-19 เตรียมพร้อมรับผู้ที่กลับมาจากมาเลยเซีย

ศูนย์ Local Quarantine COVID-19 องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เตรียมพร้อมรับผู้ที่กลับมาจากมาเลยเซีย กักตัว 14 วัน

Admin

02/07/2020

กิจกรรมปันน้ำใจให้เด็กกำพร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 18 พ.ค.2563 นำโดยนายอับดุลรอซัค บาโด นายกอบต.ดุซงญอ จัดกิจกรรมปันน้ำใจให้เด็กกำพร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Admin

02/07/2020
1 20 21 22