โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2567 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส