เจตจำนงสุจริตในการบริหารของ อบต

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ