ลานกีฬา อบต.

ลานกีฬา อบต.ดุซงญอ เป็นบริเวณการออกกำลังกายของน้องๆที่รักสุขภาพในการออกกำลังกาย ซึ่งลานกีฬาในพื้น อบต.เพื่อทำกิจกรรม