รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอจะดำเนินการแจ้งผู้ผ่านการประเมิน ฯ ลำดับที่ 1 และ 2 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง และจัดทำบันทึกข้อตกลงจ้าง ให้ทราบอีกครั้ง