ประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นายอับดุลรอซัค บาโด นายก อบต.ดุซงญอ พร้อมด้วย คณะบริหาร ปลัด อบต.ดุซงญอ ท้องถิ่นอ.จะแนะ ปลัดอ.จะแนะ จนท.สสอ.จะแนะ จนท.รพ.สต.ดุซงญอ และกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตลาดนัดตำบลดุซงญอ เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ มอบหน้ากากผ้ากับเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือให้ประชาชนและร้านค้าในตลาด