ร้องเรียนทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ