ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

Tambon Administration Organization fierce Dusongyow

ที่ตั้ง    ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ 1 ถนน ดุซงญอ – กาเต๊าะ  ตำบล ดุซงญอ    อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส  96220
โทรศัพท์ 073 – 530545 โทรสาร 073 – 530545     
Email : dusongyowlocal@hotmail.com , dusongyowlocal@gmail.com