ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

Dusongyo Subdistrict Administrative Organization

ที่ตั้ง    ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ 1 ถนน ดุซงญอ – กาเต๊าะ  ตำบล ดุซงญอ    อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส  96220

โทรศัพท์ : 073 – 530544 , โทรสาร : 073 – 530545   

Email : dusongyowlocal@hotmail.com , dusongyowlocal@gmail.com