การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ได้จัดการประชุมประชาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตำบลดุซงญอ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับฟังและออกความคิดเห็นในการแก้ปัญหาน้ำท่วม การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียนร้อย