การฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของอบต.ดุซงญอ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 ทางอบต.ดุซงญอ ได้จัดโครงการการอบรมการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของอบต.ดุซงญอ โดยได้รับเกียรติจากอุสตาสเมาลานา มะกาดาพี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้